Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.05.2007 määrus number 43
Jõustumine:14.05.2007
Kehtetuks tunnistamine:06.06.2011
Redaktsiooni kehtivus:14.05.2007 - 06.06.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 01.06.2011 nr 86, jõustumine 06.06.2011

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

9. mai 2007 nr 43

 

 

 

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni põhimääruse punkti 2.2. alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007 otsusega nr 81 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus” ja  19. aprilli 2007 otsusega nr 101 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine”.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 43 “Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine” kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Olga Sõtnik;

2) kinnitada komisjoni aseesimeheks abilinnapea Deniss Boroditš;

3) lugeda komisjoni liikme Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktori Aave Põdra perekonnanimeks Jürgen.

§ 2.  Määrus jõustub 14. mail 2007.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär