Tallinna Linnavalitsus 09.05.2007 määrus number 41.
Tallinna linna noortenõukogu koosseisu muutmine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine