Tallinna linna noortenõukogu koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 09.05.2007 määrus number 41
jõustumine 14.05.2007
Kehtetuks tunnistamine 20.09.2012
Redaktsiooni kehtivus 14.05.2007 - 20.09.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 05.09.2012 nr 41, jõustumine 20.09.2012

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

9. mai 2007 nr 41

 

 

 

 

 

Tallinna linna noortenõukogu koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 9 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu põhimääruse punktidega 2.1 ja 2.3.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2004 määrusega nr 29 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu koosseisu ja arvata noortenõukogu koosseisust välja Gerd Tarand.

§ 2.  Määrus jõustub 14. mail 2007.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär