Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Intressitoetuse reservi taotluste hindamise ja menetlemise komisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 02.05.2007 korraldus number 799
Redaktsiooni kehtivus: - 24.01.2018

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 24.01.2018 nr 100

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. mai 2007 nr 799-k

 

 

Intressitoetuse reservi taotluste hindamise ja menetlemise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2 ja Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 määruse nr 7 "Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord" § 15 lõigete 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 4. aprilli 2007 määruse nr 27 "Intressitoetuse reservi taotluste hindamise ja menetlemise komisjoni põhimäärus" §-ga 4 ning § 5 lõikega 1:

 

 

     

1. Kinnitada Intressitoetuse reservi taotluste hindamise ja menetlemise komisjoni koosseis järgnevalt:

esimees:                        Eha Võrk                     abilinnapea;

liikmed:                       Priit Pärtelpoeg             Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja – elamuosakonna juhataja;

                                    Eve Must                      Tallinna Elamumajandusameti vanemökonomist.

2. Kutsuda intressitoetuse reservi taotluste hindamise ja menetlemise komisjoni töös hääleõigusliku liikmena osalema:

Jaanus Mae                  AS Starman finantsanalüütik.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär