Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pirita linnaosa vanema ametist vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 02.05.2007 korraldus number 759
Redaktsiooni kehtivus:02.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. mai 2007 nr 759-k

 

 

Pirita linnaosa vanema ametist vabastamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 571 lõike 1, Avaliku teenistuse seaduse § 65 lõike 1, § 127 lg-te 1, 2 ja 4, § 132 lg-te 1 ja 2  ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määruse nr 56 „Pirita linnaosa põhimäärus“ § 16 lõikega 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2003 määrusega nr 26 kinnitatud Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktiga 5 ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Enno Tamm Pirita linnaosa vanema ametikohalt 6. mail 2007 Avaliku teenistuse seaduse § 127 lõike 1 alusel seoses tema nimetamisega Põhja-Tallinna vanema ametikohale.

2. Enno Tammel anda vastavalt Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktile 5 asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Pirita linnaosa uuele vanemale ning esitada 10. maiks k.a üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

3. Pirita Linnaosa Valitsusel maksta Enno Tammele hüvitust kasutamata puhkuse eest 4 kalendripäeva ulatuses.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Enno Tammele, Pirita linnaosa uuele vanemale ja Pirita Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär