Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 27.04.2007 määrus number 36
Jõustumine:02.05.2007
Kehtetuks tunnistamine:07.12.2009
Redaktsiooni kehtivus:02.05.2007 - ...

KEHTETU:

Tlv m 02.12.2009 nr 88 jõust. 07.12.2009

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

27. aprill 2007 nr 36

 

 

 

 

 

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Hädaolukorraks valmisoleku seaduse § 21 lõike 1, Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määrusega nr 26 kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse punktide 1.2 ja 2.3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007 otsusega nr 80 “Tallinna linnapea ametist vabastamine“, Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007 otsusega nr 81 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus“, Tallinna linnavolikogu 5. aprilli 2007 otsusega nr 98 “Tallinna linnapea valimine“ ja Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2007 otsusega nr 101 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 12. jaanuari 2005 määrusega nr 8 kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muudetakse järgmiselt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Jüri Ratas, Olga Sõtnik ja Kalev Kallo.

2) kinnitada komisjoni esimeheks linnapea Edgar Savisaar, komisjoni aseesimeheks abilinnapea Deniss Boroditš ja komisjoni liikmeteks abilinnapea Eha Võrk ja avalike suhete direktor Ain Saarna.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2. mail 2007.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär