Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Teede ja tänavate sulgemismaksust vabastamine ja liikluskorraldus projijalgratturite grupisõidu võistluse "E.O.S. Tallinn Grand Prix 2007" ajal
Tallinna Linnavalitsus 25.04.2007 korraldus number 754
Redaktsiooni kehtivus:25.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. aprill 2007 nr 754-k

 

 

Teede ja tänavate sulgemismaksust vabastamine ja liikluskorraldus profijalgratturite grupisõidu võistluse “E.O.S. Tallinn Grand Prix 2007“ ajal

 

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 lg 3, Teeseaduse § 33 lg-te 2 ja 3, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ punkti 7.3.4 ja 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ ning Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 p 1 ja § 4 lg 5 alusel ning tulenevalt mittetulundusühingu Pro Jalgratturite Klubi 12. veebruari 2007 taotlusest profijalgratturite grupisõidu võistluse “E.O.S. Tallinn Grand Prix 2007“ läbiviimiseks 1. juunil 2007:

 

 

1. Lubada sulgeda liikluseks 1. juunil 2007 kella 10.00-st kuni 20.00-ni järgmised Tallinna teed ja tänavad:

1.1 Ehitajate tee Keskuse tänavast Pärnu maanteeni;

1.2 Sõpruse puiestee Sütiste teest kuni Ehitajate teeni(v.a. ühistransport);

1.3 Akadeemia tee Ed.Vilde teest kuni Ehitajate teeni (v.a ühistransport);

1.4 Üliõpilaste tee;

1.5 Alliksoo tänav;

1.6 Lossi tänav Alliksoo tänavast kuni Külmallika tänavani;

1.7 Trepi tänav;

1.8 Vana-Mustamäe tänav Trepi tänavast kuni Pidu tänavani;

1.9 Pidu tänav Vana-Mustamäe teest kuni Seljaku tänavani;

1.10 Seljaku tänav Pidu tänavast kuni Hiiu-Suurtüki tänavani;

1.11 Hiiu-Suurtüki tänav Seljaku tänavast kuni Vääna tänavani;

1.12 Vääna tänav Pärnu maanteest kuni Tähetorni tänavani;

1.13 Tähetorni tänav Vääna tänavast kuni Kadaka puiesteeni;

1.14 Kadaka puiestee Suvila tänavast kuni Mäepealse tänavani;

1.15 Suvila tänav Kadaka puiseteest kuni Päikese puiesteeni;

1.16 Õitse tänav Kalda tänavast kuni Päikese puiesteeni;

1.17 Päikese puiestee Suvila tänavast kuni Õitse tänavani;

1.18 Kalda tänav Õitse tänavast kuni Kadaka puiesteeni;

1.19 Mäepealse tänav Kadaka puiesteest kuni Raja tänavani;

1.20 Raja tänav Mäepealse tänavast kuni Akadeemia teeni.

2. Vabastada tänava sulgeja mittetulundusühing Pro Jalgratturite Klubi (registrikood 80112339) punktis 1 nimetatud  tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemismaksust.

3. Mittetulundusühingul Pro Jalgratturite Klubi hüvitada Tallinna linnale ühistranspordi ümbersuunamisega kaasnevad kulutused.

4. Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsil 1. juunil 2007 kella 10.00-st kuni kella 20.00-ni:

4.1 suunata autobussiliini nr 10 autobussid mõlemal suunal ümbersõidule marsruudil Sõpruse puiestee, J.Sütiste tee, Tervise tänav, Rahumäe tee, Raudtee tänav ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused ümbersõidule jäävates autobussipeatustes;

4.2 suunata autobussiliinide nr 23 ja nr 23A autobussid mõlemal suunal ümbersõidule marsruudil Akadeemia tee, Sõpruse puiestee, J.Sütiste tee, Tervise tänav ja Rahumäe tee, tehes täiendavad peatused ümbersõidule jäävates autobussipeatustes, väljaarvatud Akadeemia teel paiknevas kesklinna suunalises Keemia peatuses;

4.3 suunata autobussiliinide nr 27, nr 33 ja nr 36 autobussid mõlemal suunal ümbersõidule marsruudil Ehitajate tee, Keskuse tänav, J.Sütiste tee, Tervise tänav, Rahumäe tee, Raudtee tänav ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused ümbersõidule jäävates autobussipeatustes;

4.4 ärajäävatesse peatustesse paigaldada vastavasisuline info.

5. Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsil liini nr 3 trollibussidel 1. juunil 2007 kella 10.00-st kuni kella 20.00-ni:

5.1 jätta ära Akadeemia teel paiknev kesklinna suunaline Keemia peatus;

5.2 teha kesklinna suunal täiendav peatus Akadeemia teel Raja autobussipeatuses;

5.3 ärajäävasse Keemia peatusse paigaldada vastavasisuline info.

6. MRP Linna Liinid Aktsiaseltsil 1. juunil 2007 kella 10.00-st kuni kella 20.00-ni:

6.1 suunata liini nr 20 autobussid ümbersõidule marsruudil E.Vilde tee, Akadeemia tee, Sõpruse puiestee, J.Sütiste tee, Tervise tänav, Rahumäe tee, Raudtee tänav, Pärnu maantee, tehes tagasipöörde kesklinna suunal Rohula tänava – Kadaka puiestee – Pärnu maantee ristmikul ja peatused ümbersõidu marsruudile jäävates autobussipeatustes;

6.2 suunata liini nr 20A autobussid ümbersõidule marsruudil E.Vilde tee, Akadeemia tee, Sõpruse puiestee, J.Sütiste tee, Tervise tänav, Rahumäe tee, Raudtee tänav, Pärnu maantee, Rohula tänav, Pilliroo tänav, Möldre tee, Sae tänav ja Veskitammi tänav, tehes täiendavad peatused ümbersõidule jäävates autobussipeatustes.

6.2.1 ümbersõidul mitte peatuda Akadeemia teel paiknevas kesklinna suunalises Keemia peatuses;

6.3 ärajäävatesse peatustesse paigaldada vastavasisuline info.

7. Mittetulundusühingul Pro Jalgratturite Klubi tagada:

7.1 liiklusmärkide ja piirete paigaldamine vastavalt kooskõlastatud skeemile ning nende korrashoid sulgemisperioodi jooksul;

7.2 et ühistranspordi liiklusseisakud kesklinna suunal Akadeemia teel peale Raja tänava ristmikku ei ületaks 2 minutit;

7.3 jalakäijate ohutu läbipääs sulgemispiirkonnast;

7.4 reguleerijate abiga juurdepääs sulgemispiirkonda jäävatele kinnistutele ja hoonetele;

7.5 elanikkonna teavitamine meedia  kaudu.

8. Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha korraldus teatavaks punktides 2-7 nimetatud isikutele.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär