Nõusoleku andmine Tallinna täisvapi kasutamiseks

Tallinna Linnavalitsus 25.04.2007 korraldus number 745

Redaktsiooni kehtivus 25.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. aprill 2007 nr 745-k

 

 

Nõusoleku andmine Tallinna täisvapi kasutamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ja Tallinna põhimääruse § 10 lõike 4 alusel ning tulenevalt Tallinna Autobussikoondise 11. aprilli 2007 taotlusest:

 

 

1. Nõustuda Tallinna täisvapi kasutamisega Tallinna Autobussikoondise poolt välja antaval teeneteplaadil.

2. Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjonil teha korraldus teatavaks Tallinna Autobussikoondisele 5 tööpäeva jooksul arvates korralduse vastuvõtmisest.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär