Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Tallinna linna ja ülikoolide vaheliste koostööküsimuste ja -ettepanekute läbivaatamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 25.04.2007 korraldus number 744
Redaktsiooni kehtivus:25.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. aprill 2007 nr 744-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Tallinna linna ja ülikoolide vaheliste koostööküsimuste ja –ettepanekute läbivaatamiseks)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Tallinna põhimääruse 501 lõike 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 8. veebruari 2006 korraldusega nr 253-k Tallinna linna ja ülikoolide vaheliste koostööküsimuste ja –ettepanekute läbivaatamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 8. veebruari 2006 korraldus nr 253-k „Ajutise komisjoni moodustamine (Tallinna linna ja ülikoolide vaheliste koostööküsimuste ja –ettepanekute läbivaatamiseks)“.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Kaia Jäppinenile, Toomas Sepale, Urmas Hallikale, Marika Lepikultile ja Andres Pajulale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär