Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Komisjonide tegevuse lõpetamine (Koolide ümberkujundamise ja likvideerimise komisjonid)
Tallinna Linnavalitsus 25.04.2007 korraldus number 743
Redaktsiooni kehtivus:25.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. aprill 2007 nr 743-k

 

 

Komisjonide tegevuse lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2  ja Tallinna põhimääruse § 501 lõike 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2006 korraldusega nr 697-k moodustatud Tallinna Hiiu Põhikooli likvideerimiskomisjoni tegevus.

2. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2006 korraldusega nr 698-k moodustatud Tallinna Laagna Lasteaed-Algkooli ümberkujundamiskomisjoni tegevus.

3. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2006 korraldusega nr 699-k moodustatud Tallinna Mustamäe 2. Lasteaed-Algkooli ümberkujundamiskomisjoni tegevus.

4. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2006 korraldusega nr 700-k moodustatud Tallinna Valdeku Gümnaasiumi tegevuse ümberkujundamiskomisjoni tegevus.

5. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

5.1 12. aprilli 2006 korraldus nr 697-k „Tallinna Hiiu Põhikooli likvideerimiskomisjoni moodustamine“;

5.2 12. aprilli 2006 korraldus nr 698-k „Tallinna Laagna Lasteaed-Algkooli ümberkujundamiskomisjoni moodustamine“;

5.3 12. aprilli 2006 korraldus nr 699-k „Tallinna Mustamäe 2. Lasteaed-Algkooli ümberkujundamiskomisjoni moodustamine“;

5.4 12. aprilli 2006 korraldus nr 700-k „Tallinna Valdeku Gümnaasiumi  ümberkujundamiskomisjoni moodustamine“.

6. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks punktides 1 kuni 4 nimetatud komisjonide liikmetele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär