Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitmine
Tallinna Linnavolikogu 19.04.2007 otsus number 116
Redaktsiooni kehtivus:19.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. aprill 2007 nr 116

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2005 otsuse nr 112 Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast“ täitmine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 7. novembri 2006 aktist nr 9/06, 11. detsembri 2006 otsusest ning linnavalitsuse 27. detsembri 2006 seisukohast revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta revisjonikomisjoni akt ja otsus teadmiseks.

2. Tallinna Linnavalitsusel rakendada abinõusid Iru Hooldekodu hoolduspersonali ametikohtade täitmiseks ja töötasu probleemide lahendamiseks.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil tagada regulaarne kontroll Iru Hooldekodu finants-majandustegevuse ja Iru Hooldekodu poolt sisseostetavate raviteenuste kvaliteedi, otstarbekuse, vastava dokumentatsiooni ja nendeks kulutatud summade üle.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnvalitsusele ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees