Tallinna Linnavalitsus 18.04.2007 korraldus number 702.
Ajutise komisjoni moodustamine (Kesklinna Valitsuse poolt aastatel 1993 - 2007 mitteeluruumide, tööandja eluruumide ja asustamata eluruumide erastamist ja sellele järgnenud eelnimetatud eluruumide võõrandamise tehingute

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine