Ajutise komisjoni moodustamine (Kesklinna Valitsuse poolt aastatel 1993 - 2007 mitteeluruumide, tööandja eluruumide ja asustamata eluruumide erastamist ja sellele järgnenud eelnimetatud eluruumide võõrandamise tehingute

Tallinna Linnavalitsus 18.04.2007 korraldus number 702
Kehtetuks tunnistamine 30.01.2008
Redaktsiooni kehtivus 18.04.2007 - 30.01.2008

KEHTETU:

Tlv k 30.01.2008 nr 141

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. aprill 2007 nr 702-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel:

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon, mille ülesandeks on uurida Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt aastatel 1993 – 2007 mitteeluruumide, tööandja eluruumide ja asustamata eluruumide erastamist ja sellele järgnenud eelnimetatud eluruumide võõrandamise tehinguid.

2. Kinnitada komisjoni koosseis järgnevalt:

Komisjoni esimees:                  Taavi Aas                    Tallinna abilinnapea;

Komisjoni liikmed:                   Tiina Mägi                   Tallinna Linnavolikogu liige, Tallinna

                                                                                  Kesklinna Halduskogu linna elu komisjoni

                                                                                  esimees;

Leonid Mihhailov         Tallinna Linnavolikogu  liige, linnavolikogu

                                                                                  Linnavara komisjoni esimees,  revisjoni-

                                                                                  komisjoni aseesimees;

                                               Marek Jürgenson         Tallinna Kesklinna vanem;

                                               Priit Lello                     Tallinna Linnakantselei õigusdirektor;

                                               Priit Pärtelpoeg            Tallinna Elamumajandusameti juhataja

                                                                                  asetäitja - elamuosakonna juhataja.

3. Kutsuda komisjoni töös liikmena osalema:

 Helle Kalda      Riigikogu liige;

 Ain Seppik       Riigikogu liige;

 Ain Alvin         Alvin, Rödl ja Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat;

 Koit Pikaro       ekspert.

4. Komisjoni tööd korraldab Tallinna Elamumajandusamet.

5. Komisjonil esitada linnavalitsusele ülevaade oma tegevuse esialgsetest tulemustest 15. juuniks 2007.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele ja Tallinna Elamumajandusametile..

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär