Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine (Kesklinna Valitsuse poolt aastatel 1993 - 2007 mitteeluruumide, tööandja eluruumide ja asustamata eluruumide erastamist ja sellele järgnenud eelnimetatud eluruumide võõrandamise tehingute
Tallinna Linnavalitsus 18.04.2007 korraldus number 702
Redaktsiooni kehtivus:18.04.2007 - 30.01.2008

KEHTETU:

Tlv k 30.01.2008 nr 141

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. aprill 2007 nr 702-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel:

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon, mille ülesandeks on uurida Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt aastatel 1993 – 2007 mitteeluruumide, tööandja eluruumide ja asustamata eluruumide erastamist ja sellele järgnenud eelnimetatud eluruumide võõrandamise tehinguid.

2. Kinnitada komisjoni koosseis järgnevalt:

Komisjoni esimees:                  Taavi Aas                    Tallinna abilinnapea;

Komisjoni liikmed:                   Tiina Mägi                   Tallinna Linnavolikogu liige, Tallinna

                                                                                  Kesklinna Halduskogu linna elu komisjoni

                                                                                  esimees;

Leonid Mihhailov         Tallinna Linnavolikogu  liige, linnavolikogu

                                                                                  Linnavara komisjoni esimees,  revisjoni-

                                                                                  komisjoni aseesimees;

                                               Marek Jürgenson         Tallinna Kesklinna vanem;

                                               Priit Lello                     Tallinna Linnakantselei õigusdirektor;

                                               Priit Pärtelpoeg            Tallinna Elamumajandusameti juhataja

                                                                                  asetäitja - elamuosakonna juhataja.

3. Kutsuda komisjoni töös liikmena osalema:

 Helle Kalda      Riigikogu liige;

 Ain Seppik       Riigikogu liige;

 Ain Alvin         Alvin, Rödl ja Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat;

 Koit Pikaro       ekspert.

4. Komisjoni tööd korraldab Tallinna Elamumajandusamet.

5. Komisjonil esitada linnavalitsusele ülevaade oma tegevuse esialgsetest tulemustest 15. juuniks 2007.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele ja Tallinna Elamumajandusametile..

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär