Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 9 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 18.04.2007 määrus number 34
Jõustumine:23.04.2007
Kehtetuks tunnistamine:20.09.2012
Redaktsiooni kehtivus:23.04.2007 - 20.09.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 05.09.2012 nr 41, jõustumine 20.09.2012

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    18. aprill 2007 nr 34

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 9 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse  § 50¹ lõigete 1-5 alusel ja kooskõlas Tallinna linna noortenõukogu põhimääruse punktiga 1.2.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 9 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu põhimääruses tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 2.1 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Nõukogu koosseisu suuruseks on kuni 23 liiget, kellest 9 liiget on noorteorganisatsioonide, kelle tegevuskoht on  Tallinna linna haldusterritooriumil (edaspidi noorteorganisatsioonide), esindajad.”;

2) punkti 2.2 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Nõukogu koosseisu peavad kuuluma Tallinna linnapea, Tallinna Spordi- ja Noorsooametit (edaspidi spordi- ja noorsooamet) kureeriv abilinnapea, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja tema hallatava asutuse Tallinna Noorsootöö Keskuse, Tallinna Haridusameti, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ja lastekaitsekomisjoni ning noorteorganisatsioonide esindajad.”.

§ 2.  Määrus jõustub 23. aprillil 2007.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär