Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon heakorrakuu läbiviimise kohta Tallinnas 15. aprillist – 20. maini 2007
Tallinna Linnavalitsus 11.04.2007 istungi protokoll number 17/38
Jõustumine:11.04.2007
Redaktsiooni kehtivus:11.04.2007 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

11. aprill 2007 nr 17

 

 

Päevakorrapunkt 38

 

 

 

Informatsioon heakorrakuu läbiviimise kohta Tallinnas 15. aprillist – 20. maini 2007

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

1. Võtta teadmiseks informatsioon Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja linnaosade valitsuste poolt  kavandatava heakorrakuu läbiviimise kohta Tallinnas 15. aprillist – 20. maini 2007.

2. Tallinna Keskkonnaametil esitada informatsioon heakorrakuu tööde tulemustest linnavalitsuse 30. mai 2007 istungile.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE

 

 

Informatsioon heakorrakuu läbiviimise kohta Tallinnas 15. aprillist – 20. maini 2007

 

 

Istungi protokolli päevakorrapunktiga võtab Tallinna Linnavalitsus teadmiseks informatsiooni heakorrakuu läbiviimise kohta Tallinnas 15. aprillist kuni 20. maini 2007.

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 5 on Tallinna kui omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada linnas heakorda. Tallinna Linnavolikogu   22. juuni 2006 määruse nr 45  “Tallinna linna heakorra eeskiri“  § 3 lõige 1  kohaselt korraldavad heakorraalast tööd Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet ja linnaosade valitsused vastavalt oma pädevusele.

Tulenevalt eeltoodust korraldatakse Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja linnaosade valitsuste poolt Tallinnas 15.04. – 20.05.2007 heakorrakuu.

Heakorrakuu peakorraldajaks on Tallinna Keskkonnaamet. Heakorrakuu ürituste läbiviija leidmiseks korraldas keskkonnaamet lihtsustatud pakkumismenetlusega riigihanke. Edukaks pakkujaks osutus Event Masters OÜ kui ainus pakkuja.

I        Käesoleva aasta heakorrakuu eesmärgiks on lisaks tavapärastele haljastustööde teostamisele propageerida jäätmete liigiti kogumist ning arendada lemmikloomapidamise kultuuri linnas. Käesoleva aasta on Tallinna Linnavalitsus välja kuulutanud noorteaastaks ja selle tõttu on plaanis heakorrakuu üritustele kaasata aktiivselt noori.

Koostöös linnaosade valitsustega, Tallinna Kommunaalametiga ja Tallinna Transpordiametiga on Tallinna Keskkonnaamet kavandanud heakorrakuud läbivad põhiüritused, mis on eraldi toodud välja alljärgnevas tabelis. Lisaks on lahti kirjutatud ava- ja lõpuürituse tegevused, kirjeldatud suuremad kampaaniad ja sooduspakkumised ning välja toodud heakorrakuuga kaasnevad korralduslikud tegevused.

Heakorrakuu põhilised suuremad heakorraüritused:

Linnaosa

Tegevus

Kuupäev

AVAÜRITUS

Talgud Järve metsas – avalik üritus

15.04.2007 kell 12:00

Lasnamäe

Lindakivi keskuse tagusel asfaltkattega platsil heakorrakuu infoüritus

21.04.2007 kell 14:00

Kristiine

Talgupäev – Tedre tn (Mooni tn ja Sõpruse pst vaheline ala).

26.04.2007

Põhja-Tallinn

Stroomi rannapargis ja metsas hoogtööpäevak

27.04.2007

Haabersti

Kakumäe rannapargi puhastustalgud

Heakorrakuu infopäev koostöös Haabersti korteriühistutega ja prügiveofirma Adelan OÜ-ga

27.04.2007

 

04.05.2007

Nõmme

Rahvaüritus „Alati Teiega“

01.05.2007 kell 12.00

Pirita

Rannametsa suurpuhastus Coca Cola HBC Eesti’ga

03.05.2007

Kesklinn

Heakorratalgud Mäe tänava nõlval Maarjamäel

04.05.2007 kell 12.00- 16.00

Mustamäe

Heakorratalgud Kadaka metsapargis

Kevadlaat Tammsaare tee 116 (Mustamäe Prisma) ees

27.04.2007 kell 14.00


04.05.2007

LÕPUÜRITUS

Jalgrattaretk: Vabaduse väljak - Paljassaare

20.05.2007

 

1.       Heakorrakuu üheks eesmärgiks on tutvustada linnakodanikele Tallinna linnas kehtivaid eeskirjasid (Tallinna linna heakorra eeskiri, Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskiri jt) ja propageerida eeskirjade nõuetekohast täitmist läbi erinevate ürituste ning meedias heakorra teemade kajastamise.

2.       Heakorrakuu avaürituseks on käesoleval aastal Järve metsas toimuv pereüritus, kuhu on oodatud ka neljajalgsed sõbrad. Ürituse ajal on võimalus metsa korrastamiseks heakorratöid teha ning osa võtta jäätmete ja lemmikloomade temaatilistest infoüritustest noorteansambli muusika taustal.

3.       Heakorrakuu raames kuulutatakse välja konkurss “Parima haljastusega korteriühistu“ ja “Parima haljastuse lahendusega avalik asutus.“

4.       Heakorrakuu ajal viib MTÜ Tegusad Eesti Noored ellu projekti “Linn lilleliseks“ 06.05.2007 kesklinna haljasalal. Projekt on suunatud puuetega ja puueteta noorte ühistegevuse arendamiseks.

5.       12. mail 2007 korraldatakse Tallinna Siselinna kalmistul üritus “Hooldamata hauad korda“. Heakorra üritusel korrastatakse mahajäetud haudasid, mis parandab kalmistu üldilmet ning ühtlasi tutvustatakse kalmistu ajalugu ning tehakse ringkäik kalmistul märkimisväärsematel hauadel ning hauatähistel.

6.       Linna koostööpartneritest korraldab AS Kuusakoski heakorrakampaania koduaedade ja territooriumite korrastamiseks vanametallist. Metallesemete kogumise kampaania toimub 01. aprillist – 31. maini 2007. Kampaania raames metalli loovutanud või müünud inimeste vahel loositakse välja Statoili 5000-kroonised kinkekaardid.

Kõik soovijad saavad vanametalli veoks laenutada kaheks tunniks tasuta vanarauakäru, millega saab korraga vedada kuni 550 kg vanametalli.

7.       Eesti Jäätmeringlus OÜ pakub heakorrakuu jooksul soodsamat aia- ja pargijäätmete äraveohinda kõikidele Tallinna linna elanikele, ettevõtetele ja linnaosade valitsustele.

8.       Koostöös OÜ-ga Kesto kogutakse elanikelt ohtlikke jäätmeid (jääkõlid ja õlifiltrid, õlised pühkmematerjalid, värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed jaepakendis, elavhõbelambid, aegunud ja kasutuskõlbmatud ravimid ja muud meditsiinilised jäätmed, kemikaalid ja pestitsiidide jäätmed, elavhõbekraadiklaasid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed, patareid ja akud) 28ndast aprillist kuni 6nda maini toimuvate kogumisreidide käigus. Täpsem info heakorrakuu koduleheküljel ja linna abitelefonil 1345.

9.       Linna lepingupartner Eesti Väikeloomaarstide Selts korraldab heakorrakuu jooksul koerte kiibistamise kampaania. Kõik Tallinna linna koeraomanikud saavad oma koeri kiibistada loomaarstide poolt heakorraüritustel püsti pandud kollases telgis.

10.   MTÜ Loomade Hoiupaik korraldab heakorrakuu raames talgud 21.04.07, mille käigus korrastatakse lisaks Hoiupaiga territooriumile ka lähiümbrust. 25.04.07 toimub teabepäev,  mille eesmärk on anda ülevaade linnalooma pidamise "kultuuri" hetkeolukorrast, selle võimalikest arengusuundadest, jagada teavet "Koerte ja kasside pidamise eeskirjast", koerte märgistamisest ja registreerimisest jmt. haakuvatel teemadel. 

Kogu heakorrakuu vältel korraldatakse eelregistreerimise alusel huvigruppidele tasuta ekskursioone Loomade Hoiupaigas, kus jagatakse ka teavet lemmikloomade pidamise kohta linnakeskkonnas ning nende igapäevase hooldamise kohta.

Heakorrakuu raames on Loomade Hoiupaigas võimalik oma lemmikuid tasuta vaktsineerida marutaudi vastu ning toimub ka soodushinnaga mikrokiipide paigaldamine (180.-) koertele.

11.   Erinevad loomakliinikud pakuvad nii koerte kiibistamisteenust soodushinnaga kui ka koerte ja kasside vaktsineerimist ja steriliseerimist/kastreerimist sõbrahindadega.

12.   Heakorrakuu lõpetatakse keskkonnasõbraliku jalgrattamatkaga, mis algab Vabaduse  väljakul ja lõppeb Paljassaarel. Lõpuüritusel võetakse kokku heakorrakuu tulemused ja tänatakse koostööpartnereid.

13.   Heakorrakuu tegevusi ja peamisi teemasid kajastatakse meedias terve perioodi vältel, informeerides avalikkust nii toimuvatest üritustest kui ka käsitletavatest teemadest läbi eesti- ja venekeelsete infokanalite. Heakorrakuu infot kajastatakse linnaosalehtedes, heakorrakuu koduleheküljel www.tallinn.ee/heakord, läbi linna abitelefoni 1345 ning Noorteaasta kodulehekülje kaudu. Lisanduvalt jaotatakse heakorrakuu tarbeks välja töötatud infovoldikuid nii linnavalitsuse infosaalis kui erinevatel heakorrakuu üritustel. 

 II         Tallinna Kommunaalameti tegevuskava:

1.                  Kommunaalamet korraldab talvise puistematerjali koristamise kvartalisisestelt teedelt ja pargiteedelt, parklatest ja treppidelt. Käesoleva seisuga on kommunaalamet juba 80% ettenähtud puhastustöödest lõpuni viinud.

2.                  Koostöös Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Munitsipaalpolitsei ja Põhja Politseiprefektuuriga on kommunaalameti juurde moodustatud hindamiskomisjon, mille ülesandeks on kontrollida igakuiselt ehitusobjektide heakorda, juhtida ehitajate tähelepanu heakorraalastele vajakajäämistele ning selgitada välja parimad ja korrektseimad ehitusplatsid Tallinna linnas. Heakorrakuu ajal viiakse kontrollreide läbi  iganädalaselt.

3.                  Kommunaalamet korraldab 3. ja 4. seisunditasemega tänavatel kevadise survepesu. Vajadusel rakendatakse  ka täiendavalt tänavate survepesu.

4.                  Kommunaalamet korraldab igapäevaselt vanalinna kivi- ja munasillutisega tänavatel kontrolle ning ilmnenud mittevastavused seisundile korrastatakse.

5.                   Linna purskkaevude avamine toimub 1. mail.

6.                  Kadrioru Park korraldab linlastele heakorraalase hoogtööpäevaku 12. mail.

Kadrioru Park valmistub hooajaks ja pargikülastajate vastuvõtuks ning   koostamisel on ürituste programm linnarahavale.

 

III        Tallinna Transpordiameti tegevuskava:

1.    Transpordiamet korraldab transpordiameti bilanssi üle antud ühissõidukite peatuste ootekodade hooldust ja remonti.

2.    Heakorrakuu jooksul korraldab transpordiamet valgusfooride puhastamise.

         

 

IV      Linnaosade tegevuskava:

Linnaosade valitsused korraldavad heakorratalguid kõikides linnaosades. Koristustöödele kaasatakse mittetulundusühinguid, korteriühistuid, koolide õpilasi, noorte organisatsioone, üliõpilasi jt. Alljärgnevalt on nimetatud põhilised heakorrakuu tegevused linnaosades:

1.    Omavoliliste prügimägede likvideerimine;

2.    Istepinkide ja prügikastide remont ja uute paigaldamine haljasaladele ja parkidesse;

3.    Puuokste lõikamine, kujundus- ja sanitaarraietööd, võsaraie, puhastatakse tähtsamate teede ääred ja kraavid;

4.    Elanikele ja korteriühistutele istikute jagamine;

5.    Tänavasiltide asendamine ja puhastamine ning puuduvate tänavasiltide paigaldamine; 

6.    Haljasalade, parkmetsade ja parkide suurpuhastus ja lehtede riisumine;

7.    Vanade ja peremeheta autovrakkide äravedu;

9.  Ebaseaduslikult paigaldatud reklaamkandjate ning ebaseaduslikult ehitatud garaažide ja  kuuride likvideerimine;

10. Koerte ja kasside vaktsineerimine ning koerte kiipimine.

11.  Kesklinna linnaosas mulla jagamine elanikele, kes soovivad korrastada avalikkusele   nähtavaid alasid eelnevalt kooskõlastatud aladel ja mahus.

12.  Nõmme linnaosas läbiviidavad kampaaniad:

a.     „Kodud korda“ - inimestel on võimalik remontida majade fassaade, aedu (uus puitmaterjal, värv) Koostööfirmad: Kemiflora AS ja Puumarket AS

b.    „Piirdeaed korda“ - linnaosa valitsuse kaasabil on võimalik saada soodustust piirdeaia remondiks või uue aia ehitamiseks vajalike ehitusmaterjalide ostmiseks.

 Koostööpartnerid: Aktsiaselts Puumarket (Männiku tee 123 ja Forelli 10a), AS  

 Esraven (Key Ehituskaubad, Pärnu mnt 238)

c.       Prügikonteineri kampaania. Heakorrakuu raames on inimestel võimalik muretseda endale uus prügikonteiner soodushinnaga. Koostööfirma: Ragn-Sells AS

13.  Kristiine linnaosas viiakse läbi traditsiooniline Kristiine kevadlaat Kotka 12 staadionil koos keskkonnaalase infopäevaga 05.05.2007 kell 9-18:00.

14.  Koostöös munitsipaalpolitseiga kontrollreidide korraldamine Tallinna linna heakorra eeskirja, Tallinna jäätmehoolduseeskirja ning Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmise osas.

 

Lähtudes „saastaja maksab“ põhimõttest, ei toeta Tallinna Linnavalitsus suurte avalike prügikonteinerite paigaldamist linnaosade territooriumile. Tallinna Keskkonnaamet on seisukohal, et „saastaja maksab“ põhimõte aitab tõhusamalt rakendada keskkonnaalast vastutust. Sellest tulenevalt ei toeta keskkonnaamet tasuta jäätmete äravedu linnaelanikelt linnaosade valitsuste poolt.

 

Heakorrakuu tegevuskavad on kooskõlastatud linnaosade valitsustega ja koostööpartneritega.

Lingid õigusaktidele:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

http://estlex.ee/estlex/kehtivad/AktDisplay.jsp?id=8874&akt_id=8874

Tallinna põhimäärus

?id=3001&aktid=36125

Tallinna linna heakorra eeskiri