Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnapea ametist vabastamine
Tallinna Linnavolikogu 05.04.2007 otsus number 80
Redaktsiooni kehtivus:05.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. aprill 2007 nr 80

 

 

 

 

Tallinna linnapea ametist vabastamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lõike 1, § 126 ja § 132 lõike 1 ja lõike 2, Riigikogu valimise seaduse § 74 lõike 3 ja Riigikogu töökorra seaduse § 7 punkti 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõikega 3¹ ja § 47 lõike 1 punktiga 2¹ ning lõikega 2 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 71 § 11 lõikega 5,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Vabastada Jüri Ratas Tallinna linnapea ametikohalt 27. märtsist 2007 avaliku teenistuse seaduse § 126 alusel seoses tema valimisega Riigikogu liikmeks.

2. Maksta Jüri Ratasele tulemustasu pooleteise kuu ametipalga ulatuses.

3. Tallinna Linnakantseleil maksta teenistusest vabastatud Jüri Ratasele hüvitust kasutamata jäänud puhkuse eest 39 kalendripäeva ulatuses.

4. Määrata Tallinna linnapea asendajaks alates 27. märtsist 2007 kuni uuele linnavalitsusele volituste andmiseni linnavalitsuse liige, abilinnapea Taavi Aas.

5. Teenistusest vabastatud linnapea Jüri Ratasel anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle ühe nädala jooksul.

6. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Jüri Ratasele ja Taavi Aasale.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees