Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Tallinna linna nimel liikmeõigusi teostava isiku määramine
Tallinna Linnavalitsus 04.04.2007 korraldus number 609
Redaktsiooni kehtivus: - 22.06.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 22.06.2011 nr 1132

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. aprill 2007 nr 609-k

 

 

Mittetulundusühingus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Tallinna linna nimel liikmeõigusi teostava isiku määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 4 ja Tallinna põhimääruse § 69 lõike 3 ning   Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2003 otsuse nr 309 “Tallinna linna osalemine mittetulundusühingus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus” punkti 2 alusel:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 22. detsembri 2003 korralduse nr 3007-k “Mittetulundusühingus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Tallinna linna nimel liikmeõigusi teostava isiku määramine” punkti 1 ja määrata mittetulundusühingus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Tallinna linna nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks linna asutuse Tallinna Noorsootöö Keskus direktor Riina Vaap.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, mittetulundusühingule Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ja Riina Vaap`ile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär