Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine
Tallinna Linnavalitsus 04.04.2007 korraldus number 608
Redaktsiooni kehtivus:04.04.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. aprill 2007 nr 608-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ punktide 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest:

 

 

1. Anda parkimistasu soodustusi korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 3. jaanuari 2007 korralduse nr 8-k „Parkimistasu soodustuste andmine“ lisa:

2.1 järjekorranumber 47 lubade arvu ja asendada lubade arv 2 lubade arvuga 5;

2.2 järjekorranumber 48 lubade arvu ja asendada lubade arv 7 lubade arvuga 4.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

4. aprilli 2007

korralduse nr 608-k

LISA

 

 

 

Parkimistasu soodustuste saajad

 

 

 

 

 

Jrk

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind

Lubade

Kehtivusaja

 

Nr

 

 

kroonides

arv

lõpp

 

1.

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2007

 

2.

Kadrioru Park

KESKLINN

100.- kuu (96%)

1

31.12.2007

 

3.

Sihtasutus Õpilasmalev

KESKLINN KINDEL TÄNAV

100.- kuu (96%)

1

31.12.2007

 

4.

Õiguskantsleri Kantselei

TALLINN

875.- kuu (75%)

1

31.12.2007

 

5.

Tallinna teenetemärgi kavaler Garik Iknojan

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2007

 

6.

Tallinna teenetemärgi kavaler Boris Dubovik

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2007

 

7.

Tallinna teenetemärgi kavaler Robert Marlen

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2007

 

8.

Tallinna teenetemärgi kavaler Maike Parve

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2007

 

9.

Tallinna teenetemärgi kavaler Linnar Priimägi

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2007

 

10.

Tallinna vapimärgi kavaler Ilse Ever

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2007

 

11.

Tallinna endine linnapea Albert Norak

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2007

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär