Tänavanime määramine Tallinna Kesklinnas

Tallinna Linnavalitsus 04.04.2007 määrus number 29
jõustumine 09.04.2007

Redaktsiooni kehtivus 09.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

4. aprill 2007 nr 29

 

 

 

Tänavanime määramine Tallinna Kesklinnas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punktide 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

§ 1. Määrata Tallinna Kesklinnas Luite asumis Luite tn 3 ja Veerenni tn 54 kruntide detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Siduri tänav vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Siduri tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3. Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 9. aprillil 2007.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

4. aprilli 2007 määruse nr 29

“Tänavanime määramine Tallinna Kesklinnas“

LISA

Siduri tänava skeem

Siduri tänava skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär