Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
09.04.2007- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Tallinna Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 04.04.2007 määrus number 29 [RT IV, 27.06.2013, 85]
Jõustumine:09.04.2007
Redaktsiooni kehtivus:09.04.2007 - ... [RT IV, 27.06.2013, 85]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

4. aprill 2007 nr 29

 

 

 

Tänavanime määramine Tallinna Kesklinnas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punktide 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

§ 1. Määrata Tallinna Kesklinnas Luite asumis Luite tn 3 ja Veerenni tn 54 kruntide detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Siduri tänav vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Siduri tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3. Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 9. aprillil 2007.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

4. aprilli 2007 määruse nr 29

“Tänavanime määramine Tallinna Kesklinnas“

LISA

Siduri tänava skeem

Siduri tänava skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär