Tallinna Linnavalitsus 04.04.2007 määrus number 29.
Tänavanime määramine Tallinna Kesklinnas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine