Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni Mähe 1 ja Mähe 2 tegevuspiirkondade veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad
Tallinna Linnavalitsus 04.04.2007 määrus number 28
Jõustumine:01.08.2007
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - ... [RT IV, 27.06.2013, 86]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 13.10.2010 nr 78, jõustumine 01.01.2011

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

4. aprill 2007 nr 28

 

 

 

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni Mähe 1 ja Mähe 2  tegevuspiirkondade veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 ning Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2001 otsusega nr 142 “Vee-ettevõtja määramine Mähe 1 ja Mähe 2 ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkondades“, TALLINNA LINNA ja AS ESMAR EHITUSE vahel 12. augustil 2002 sõlmitud teenuslepinguga, TALLINNA LINNA ja OÜ MÄHE VESI vahel 20. mail 2005 sõlmitud teenuslepinguga ning AS ESMAR EHITUSE 11. oktoobri 2006 kirjaga nr 137M ja OÜ MÄHE VESI 11. oktoobri 2006 kirjaga nr 138M esitatud taotlusega.

 

 

 

 

 

§ 1. Kehtestada alates 1. augustist 2007 Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni Mähe 1 tegevuspiirkonnas vee-ettevõtja AS ESMAR EHITUS poolt osutatava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad vastavalt lisale 1.

§ 2. Kehtestada alates 1. augustist 2007 Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni Mähe 2 tegevuspiirkonnas vee-ettevõtja OÜ MÄHE VESI poolt osutatava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad vastavalt lisale 2.

§ 3. Määrus jõustub 1. augustil 2007.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

4. aprilli 2007 määruse nr 28

“Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni Mähe 1 ja Mähe 2 tegevuspiirkondade veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad“

LISA 1

(Tlv m 13.10.2010 nr 78, jõustumine 01.01.2011)

 

Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni Mähe 1 tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

 

 

 

1. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind:

1.1 tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest eurodes:

 

Isik

Käibemaksuta

Käibemaksuga

Juriidiline isik (eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik), füüsilisest isikust ettevõtja

0,73

0,88

Füüsiline isik (eluruumi kasutaja õiguslikul alusel)

0,73

0,88

 

1.2 tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise eest eurodes

 

Isik

Käibemaksuta

Käibemaksuga

Juriidiline isik (eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik), füüsilisest isikust ettevõtja

0,59

0,71

Füüsiline isik (eluruumi kasutaja õiguslikul alusel)

0,59

0,71

 

1.3  abonenttasu ühe kalendrikuu eest ühe kliendi kohta eurodes:

 

 

Käibemaksuta

Käibemaksuga

Ühisveevärgist võetud vee eest

1,01

1,21

Reovee ärajuhtimise eest

0,84

1,01“.

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

4. aprilli 2007 määruse nr 28

“Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni Mähe 1 ja Mähe 2 tegevuspiirkondade veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad“

LISA 2

(Tlv m 13.10.2010 nr 78, jõustumine 01.01.2011)

 

Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni Mähe 2 tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

 

 

 

1. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind:

1.1 tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest eurodes:

 

Isik

Käibemaksuta

Käibemaksuga

Juriidiline isik (eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik), füüsilisest isikust ettevõtja

0,77

0,92

Füüsiline isik (eluruumi kasutaja õiguslikul alusel)

0,77

0,92

 

1.2 tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise eest eurodes:

 

Isik

Käibemaksuta

Käibemaksuga

Juriidiline isik (eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik), füüsilisest isikust ettevõtja

0,62

0,74

Füüsiline isik (eluruumi kasutaja õiguslikul alusel)

0,62

0,74

 

1.3 veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse abonenttasu on null määraga.

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär