Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara võõrandamine otsustuskorras (rajatraktor Paana 260 ja veoauto SISU)
Tallinna Linnavalitsus 28.03.2007 korraldus number 549
Redaktsiooni kehtivus:28.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. märts 2007 nr 549-k

 

 

Linnavara võõrandamine otsustuskorras (rajatraktor Paana 260 ja veoauto SISU)

 

 

 

 

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 65, Tallinna põhimääruse  § 65 lg 5 ja § 67 lg 1 punkti 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 5.3 ja 26, 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidega 14, 16.3,  63.2 ja 64 ning tulenevalt AS Kuusakoski 6. novembri 2006 hinnapakkumisest nr 1-1/446, linna asutuse Nõmme Spordikeskus 21. novembri 2006 kirjast nr VK 29 ja 17. märtsi 2006 Paana Eesti- ja Baltimaade esindaja eksperthinnangust:

 

 

 

1. Nõmme Linnaosa Valitsuse hallataval asutusel Nõmme Spordikeskus otsustuskorras võõrandada:

1.1. MTÜ-le Nõmme Spordiklubi (registrikood 80140599, Külmallika tn 15A, Tallinn 12617) rajatraktor Paana 260 väljalaskeaasta 1990, hinnaga 6300 krooni;

1.2. MTÜ-le Spordiürituste Korraldamise Klubi (registrikood 80140548, Pärnu mnt 142a, Tallinn 11317) veoauto SISU, väljalaskeaasta 1983, hinnaga 16 200 krooni.

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks linna asutusele Nõmme Spordikeskus, MTÜ-le Nõmme Spordiklubi ja MTÜ-le Spordiürituste Korraldamise Klubi ning linna asutusel Nõmme Spordikeskus avaldada enne müügilepingu sõlmimist teade väljaandes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär