Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paldiski mnt 227 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskus)
Tallinna Linnavalitsus 28.03.2007 korraldus number 547
Redaktsiooni kehtivus:28.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. märts 2007 nr 547-k

 

 

Paldiski mnt 227 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskus)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punkti 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punkti 3 alusel ning arvestades Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskuse 28. veebruari 2007 taotlust nr 17:

 

 

1. Haabersti Linnaosa Valitsusel anda otsustuskorras linna asutuse Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskus (registrikood 75015746) kasutusse tasuta ja tähtajatult  Paldiski mnt 227 elamu esimese korruse äriruumid nr 1329-1340 (inv pl) üldpinnaga 109,3 m2 järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse laste ja noorte vaba aja veetmise korraldamiseks;

1.2 kasutaja tasub äriruumidega seotud kõrvalkulud, maksud ja koormised;

1.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskusele.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär