Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mahtra tn 48 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)
Tallinna Linnavalitsus 28.03.2007 korraldus number 546
Redaktsiooni kehtivus:28.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. märts 2007 nr 546-k

 

 

Mahtra tn 48 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punkti 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punkti 3 alusel ning arvestades Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti 6. märtsi 2007 kirja nr 1-2/51:

 

 

1. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel anda otsustuskorras Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti (registrikood 75034502) kasutusse tasuta ja tähtajatult Mahtra tn 48 I korruse äriruumid nr 105-1 kuni 105-8 (inv pl) üldpinnaga 63,1 m² järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse munitsipaalpolitsei tugipunktina;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

1.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär