Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Männipargi mänguväljakud)
Tallinna Linnavalitsus 28.03.2007 korraldus number 541
Redaktsiooni kehtivus:28.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. märts 2007 nr 541-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Männipargi mänguväljakud)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg  5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 3, 5.4, 17 ja 18 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega  nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k “Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite funktsioonide ja juhtimisaluste muutmine“ punktiga 1.2.2:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnaameti valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud Männipargi mänguväljakud vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

28. märtsi 2007

korralduse nr 541-k

LISA

 

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnaameti  valitsemisele ja bilanssi üleantavad Männipargi mänguväljakud.

 

Jrk nr

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

 

Lastemänguväljakud:

 

 

 

1

Mänguväljak nr 2 koosseisus: 

 

 

 

 

puidust palissaad

m

127

65 445,40

 

hall Kartaano kivist 80x138x278mm kate

m2

634

514 924,29

 

betoonist ääris 80x200x1000mm

m

206

72 004,27

 

Inventar

 

 

 

 

mänguvahend Lappset, Balance Beam 120204

tk

3

4 081,20

 

mänguvahend Lappset, Swing Frame 0205517

tk

1

15 375,75

 

mänguvahend Lappset Play Fun 122460

tk

1

42 821,25

 

mänguvahend Lappset, Sandbox 000404

tk

1

5 103,40

 

mänguvahend Lappset Carousel 101077

tk

1

10 245,75

 

mänguvahend Kompan, Cow M13500

tk

2

15 021,40

 

mänguvahend Kompan, Multi Seesaw M 14612

tk

1

49 364,85

 

mänguvahend Kompan, You and Me M16400

tk

1

6 638,60

 

mänguvahend Kompan, Steam Engine M52501

tk

1

57 000,00

 

mänguvahend Kompan, Railway Carriage M 52702

tk

1

31 255,00

 

mänguvahend Kompan, Goods Wagon M 52702

tk

1

29 830,00

 

mänguvahend Arnold, Lõbus kaheksajalg

tk

1

14 250,00

 

prügikastid CITY 30l

tk

2

6 005,90

 

puidust lava

tk

1

33 409,71

 

Inventar kokku

 

 

320 402,81

 

Mänguväljak nr 2 kokku

 

 

972 776,77

2

Mänguväljak nr 4 koosseisus:

 

 

 

 

puidust palissaad

m

165

237 017,24

 

Inventar

 

 

 

 

mänguvahend Lappset, Activity Centre 120081

tk

1

199 276,75

 

mänguvahend Lappset, Swing Frame 020517

tk

2

26 645,60

 

mänguvahend Lappset, Carousel 101077

tk

1

10 245,75

 

mänguvahend Lappset, Sandbox 000404

tk

1

5 122,40

 

mänguvahend Kompan, Crazy Hen M101100

tk

3

18 111,75

 

prügikastid CITY 30l

tk

6

18 017,70

 

Inventar kokku

 

 

277 419,95

 

Mänguväljak nr 4 kokku

 

 

514 437,19

3

Mänguväljak nr 5 koosseisus:

 

 

 

 

puidust palissaad

m

202

216 842,12

 

betoonist ääris

m

24

42 013,40

 

Inventar

 

 

 

 

mänguvahend Lappset, Swing Frame 020517

tk

2

34 751,50

 

mänguvahend Lappset Carousel 101077

tk

1

10 245,75

 

mänguvahend Kompan, Crazy Scambler M13001

tk

1

6 683,25

 

mänguvahend Kompan, You and My M16400

tk

2

13 277,20

 

mänguvahend Kompan, Balancing TR000200B

tk

1

39 586,75

 

mänguvahend Arnold, Lõbus kaheksajalg G7110

tk

2

28 500,00

 

pargpingid seljatoega HAGS BRAHELLA 157651

tk

12

64 343,16

 

 prügikastid CITY 30l

tk

6

18 017,70

 

Inventar kokku

 

 

215 405,31

 

Mänguväljak nr 5 kokku

 

 

474 260,83

4

Mänguväljak nr 7 koosseisus:

 

 

 

 

puidust palissaad

m

166

96 944,05

 

kummist mattidest kate

m2

40

74 006,44

 

Inventar

 

 

 

 

mänguvahend Hags, Kobe 408611

tk

1

145 806,00

 

mänguvahend Lappset, Tango 010262

tk

1

37 500,00

 

mänguvahend Lappset, Sport&Play 080484

tk

1

85 125,71

 

pargipingid seljatoega HAGS BRAHELLA

tk

10

53 619,30

 

prügikastid CITY 30l

tk

5

15 014,75

 

Inventar kokku

 

 

337 065,76

 

Mänguväljak nr 7 kokku

 

 

508 016,25

5

Mänguväljak nr 8 koosseisus:

 

 

 

 

puidust palissaad

m

127

129 784,18

 

Inventar

 

 

 

 

mänguvahend Lappset, Rock`n Roll 112360 1tk, Hags

tk

1

29 003,67

 

mänguvahend Zeus 1501100

tk

1

67 368,00

 

mänguvahend Lappset, Swing Frame 020517

tk

1

23 225,00

 

pargipingid seljatoega HAGS BRAHELLA

tk

10

53 619,30

 

prügikastid CITY 30l

tk

1

3 002,95

 

Inventar kokku

 

 

176 218,92

 

Mänguväljak nr 8 kokku

 

 

306 003,10

6

Mänguväljak nr 9 koosseisus:

 

 

 

 

puidust palissaad

m

167

238 981,93

 

betoonist ääris

m

16

16 925,50

 

Inventar

 

 

 

 

mänguvahend Lappset, Motoric Workout 120301

tk

1

257 481,30

 

mänguvahend Lappset, Group Swing 120301

tk

1

45 323,55

 

mänguvahend Lappset, Basket Ball stand 080805

tk

1

5 756,05

 

mänguvahend Lappset, Twist 112350

tk

1

20 996,00

 

mänguvahend Arnold, Kitsed 7708

tk

1

380,00

 

mänguvahend Arnold, Astumisalused 7706

tk

1

285,00

 

prügikastid 30l

tk

6

18 017,70

 

Inventar kokku

 

 

348 239,60

 

Mänguväljak nr 9 kokku

 

 

604 147,03

7

Mänguväljak  nr 11 koosseisus:

 

 

 

 

puidust palissaad

m

233

349 553,39

 

betoonist ääris

m

16

36 576,48

 

Inventar

 

 

 

 

mänguvahend Lappset, Abdominal Bench for 27

tk

1

8 901,50

 

mänguvahend Lappset, Balance Beam 120204

tk

1

1 360,40

 

mänguvahend Lappset, Stretching Posts 080431

tk

1

7 286,50

 

mänguvahend Lappset, Push Ups 080470

tk

1

2 128,00

 

mänguvahend Lappset, Hanging Frame 0880462

tk

1

15 220,90

 

mänguvahend Lappset, Sport&Play 080484

tk

1

66 506,65

 

prügikastid CITY 30l

tk

2

6 005,90

 

Inventar kokku

 

 

107 409,85

 

Mänguväljak nr 11 kokku

 

 

493 539,72

8

Universaalne spordiväljak

kmpl

1

322 516,27

 

Mänguväljakud kokku

 

 

4 195 697,16

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär