Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Männipargi rajatised)
Tallinna Linnavalitsus 28.03.2007 korraldus number 540
Redaktsiooni kehtivus:28.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. märts 2007 nr 540-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Männipargi rajatised)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg  5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 3, 5.3, 15, 17 ja 18 alusel:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Mustamäe Linnaosa Valitsuse  valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud Männipargi rajatised vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Tallinna Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

28. märtsi 2007

korralduse nr 540-k

LISA

 

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Tallinna Mustamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad Männipargi rajatised.

 

Jrk nr

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

 

Mänguväljakute vahelised ühendusteed

 

 

 

1

Hallist kartaanokivist teed ja betoonist ääris

m2

176

228 430,47

2

Liikluslinnaku infotahvlid

tk

4

15 935,68

 

Teed kokku:

 

 

244 366,15

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär