Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (lastemänguväljakud)
Tallinna Linnavalitsus 28.03.2007 korraldus number 539
Redaktsiooni kehtivus:28.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. märts 2007 nr 539-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine

(lastemänguväljakud)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 3, 5.4, 10, 12, 17 ja 18 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrusega nr 69 “Tallinna Keskkonnaameti põhimäärus“ ja Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k “Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite  funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine“ punktiga 1.2.2:

 

 

1. Mustamäe Linnaosa Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnameti valitsemisele ja bilanssi lastemänguväljakute mänguelemendid vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Mustamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA 

Tallinna Linnavalitsuse

28. märtsi 2007

korraldusele nr 539-k

 

 

 

 

Mustamäe Linnaosa Valitsuse valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnaameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad lastemänguväljakud.

 

Jrk

Vara nimetus ja asukoht

Maksumus

Mänguelemendid

1

Akadeemia tee 2

43280,00

mängulinnak liumäe ja redelitega

7112,78

liivaala

35280,23

piirdeaed 50 jm

pargipink 4 tk

prügikast 2 tk

2

Akadeemia tee 30, 32

43163,00

mängulinnak liumäe ja redelitega

ronimissein

kiik

poom

palkpink

3

Akadeemia tee 54-56

136626,84

mängulinnak liumäe ja redelitega

piirdeaed 60 jm

51306,75

kahekohaline kiik

liivakast koos liivaga

pargipink 2 tk

prügikast 4 tk

4

Akadeemia tee 66 – E. Vilde tee 120

74424,98

mängulinnak liumäe ja redelitega

liivaala

pargipingid 2 tk

prügikast

46175,82

liumägi

vedrukiik "Kiikhobu"

5

Ehitajate tee 70, 72, 74, 78

43163,00

mängulinnak liumäe ja redelitega

ronimissein

kiik

poom

palkpink

6

Keskuse 4, 4a -  Mustamäe tee 195, 199

43163,00

mängulinnak liumäe ja redelitega

kiik

poom

pink

7

Lepistiku park

260038,11

mängulinnak liumäe ja redelitega

kaalukiik 2 tk

kahekohaline kiik

liivaala

piirdeaed

prügikast 2 tk

pargipink 7 tk

8

Mustamäe Lasteloomingu Maja õu

81738,56

mängulinnak liumäe ja redelitega

korvpallirõngas "Kaheksajalg"

kahekohaline kiik

9

Mustamäe tee 181, 185

75932,20

mängulinnak

kahekohaline kiik

prügikast

seljatoeta pink 2 tk

piirdeaed

liivaala

10

Männi park

165000,00

mängulinnak liumäe ja redelitega

33890,30

võrgupostid 2 tk

võrk 2 tk

kiik

4797,74

ronimisredel 2 tk

tasakaalupoom

11

Parditiigi park

43280,00

mängulinnak

kahekohaline kiik

7112,78

liivaala

12

Retke tee 20-28

40667,00

mängulinnak liumäe ja redelitega

vedrukiik

kahekohaline kiik

liivakast ja liivaala

pink

prügikast

13

Retke tee 30

39995,00

mängulinnak liumäe ja redelitega

kahekohaline kiik

prügikast

pargipink 2 tk

7112,78

liivaala

6381,62

pargipingid 2 tk

prügikast 1 tk

14

Siili tn 10

39995,00

mängulinnak liumäe ja redelitega

kahekohaline kiik

liivaala

22405,58

liivaala

prügikastid 20 tk

15

Sõpruse pst 198-200

40667,00

mängulinnak liumäe ja redelitega

ronimissein

liivakast ja liivaala

kahekohaline kiik

vedrukiik

pink

prügikast

16

Sõpruse pst 214

46339,00

mängulinnak liumäe ja redelitega

40438,35

liumägi

vedruloom

liivakast ja liivaala

17

Sõpruse pst 227-233

32089,00

mängulinnak liumäe ja redelitega

kahekohaline kiik

liivakast

pink 2 tk

5826,23

liivakast ja liivaala

18

A. H. Tammsaare tee 89-93 ees

43266,00

mängulinnak liumäe ja redelitega

36868,16

liumägi

pargipink 2 tk

8736,17

liivakast ja liivaala

19

A. H. Tammsaare tee 110

77571,48

mängulinnak liumäe ja redelitega

piirdeaed 50 jm

pargipink 4 tk

prügikast 2 tk

20

A. H. Tammsaare tee 135

85703,34

mängulinnak liumäe ja redelitega

Vedrukiik "Varss"

vedrukiik "Kiiklind"

ronimisstatiiv

pargipink 2 tk

42521,93

mängulinnak liumäe ja redelitega

kõrge palissaad

liivakast ja liivaala

1865,78

ronimisredel

21

E. Vilde tee 90-92

49085,00

mängulinnak liumäe ja redelitega

kahekohaline kiik

liivakast ja liivaala

liivakast

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär