Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (lastemänguväljakud)
Tallinna Linnavalitsus 28.03.2007 korraldus number 538
Redaktsiooni kehtivus:28.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. märts 2007 nr 538-k

 

 

Linnavara  valitseja muutmine (lastemänguväljakud)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5  ja  Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega  nr 56 kinnitatud  Linnavara valitsemise korra  punktide 3,  5.4,  17 ja 18 alusel ning  kooskõlas Tallinna Linnavolikogu  9. detsembri 2004 määrusega  nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k “Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite  funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine“punktiga 1.2.2:

 

 

1. Pirita Linnaosa Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnaameti valitsemisele ja bilanssi   lastemänguväljakud vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Pirita Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

28. märtsi 2007

korralduse nr 538-k

LISA 

 

Pirita Linnaosa Valitsuse valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnaameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad lastemänguväljakud.

 

 

 

 

 

Jrk nr

Vara asukoht

Vara nimetus

Soetus-maksumus

 

Lastemänguväljakud

 

 

1

Jugapuu tee mänguväljak (Jugapuu ja Kesktee nurgal)

Pargipink, vedrukiik 2tk., kettkiik.

44 107,73

2

Mähe mänguväljak (Aianduse tee 64a)

 

Roostevaba liumäegi, ronimispuud koos kiikedega, puitvaiad, sünteetiline kangas.

358 416,21

3

Kose pargi mänguväljak (Puhkekodu tee 55b)

 

Vedrukiik kahekohaline, vedrukiik, palliviske torn, karussell, kettkiiged, kangid, väikelaste mänguväljaku ronimisatraktsioon (mängulinnak).

381 214,81

4

Maarjamäe mänguväljak (Lehise tee 2e)

 

Mängulinnak, vedrukiiged 2tk., pargipingid 3tk., kettkiiged, palgikiik, liivakast.

243 600,00

5

Lükati tee mänguväljak (Lükati tee 2)

 

Mängulinnak, pargipink, vedrukiik 2tk., võimlemiskomplekt, puitpiire.

165 087,59

6

Hiie pargi mänguväljak (Hiie tn ja Jaaniku tn nurgal)

Liumägi, kettkiiged, pargipink.

91 002,00

7

Merivälja pargi mänguväljak (Kesktee 27 ja Väina tee 29)

Mängulinnak, vedrukiiged 2tk., kettkiiged, vedrukiik neljale, katusealune, tasakaalupalk kolmetasandiline, korvpalliviske post.

269 800,00

8

Pirita Keskuse mänguväljak

 

Kettkiiged, vedrukiik püstasendile, vedrukiik neljale, vedrukiik, vedrukiik kahele.

0

 

 

Kokku

1 553 228,34

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär