Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna väikese ringtee rajamiseks
Tallinna Linnavolikogu 22.03.2007 otsus number 66
Redaktsiooni kehtivus:22.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. märts 2007 nr 66

 

 

 

 

Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna väikese ringtee rajamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1, Tallinna põhimääruse § 39 lg 1 ja lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu töökorra punktide 8.1.3 ja 8.2 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks töötada välja ja esitada Tallinna Linnavolikogule kava väikese ringtee rajamiseks Smuuli tee pikendusest kuni Tartu mnt Peetri ristmikuni ja sealt edasi Viljandi ja Pärnu maanteeni, ehitades tunneli Tallinna lennujaama lennuraja alla.

2. Tallinna Linnavalitsusel alustada läbirääkimisi Rae ja Saku valla ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ehituseks vajalike maa-alade reserveerimiseks ja vahendite leidmiseks.

3. Tallinna Linnavalitsusel esitada punktis 1 nimetatud kava Tallinna Linnavolikogule hiljemalt 1. juuniks 2007.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees