Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis "Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste,
Tallinna Linnavolikogu 22.03.2007 otsus number 64
Redaktsiooni kehtivus:21.02.2008 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 21.02.2008 nr 33

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. märts 2007 nr 64

 

 

 

 

Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis “Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel“ ja volituse andmine Rein Ilvesele

(Tvk o 21.02.2008 nr 33)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 8, § 35 lõike 5, Tallinna põhimääruse § 4 lõike 3 ja Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 määruse nr 2 “Välisrahastusega projektides osalemise kord“ § 6 lõike 1 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Osaleda lihtpartnerina programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis “Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel“ (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti:

2.1 hoidjaks Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, registrikood 75015195, aadress Vabaduse väljak 10b, Tallinn 10146;

2.2 vastutavaks esindajaks Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja Rein Ilves.

(Tvk o 21.02.2008 nr 33)

3. Volitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti  juhatajat Rein Ilvest Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

(Tvk o 21.02.2008 nr 33)

4. Nõustuda projekti kogu eelarvega 6 107 118,3 krooni, sealhulgas välisrahastuse summa 3 615 112,5 krooni, teiste partnerite kaasfinantseerimise kogusumma 2 276 128,8 krooni ja Tallinna linna kaasfinantseeringu summa 215 877 krooni, sealhulgas 2007. aastal 71 959 krooni, 2008. aastal 71 959 krooni, 2009. aastal 71 959 krooni Tallinna linna eelarves Tallinna Spordi- ja Noorsooameti poolt selleks ettenähtud vahendite arvelt.

5. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale ja finantsteenistusele.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees