Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Hooldekodu tee 11 asuvad korteriomandid)
Tallinna Linnavalitsus 21.03.2007 korraldus number 502
Redaktsiooni kehtivus:21.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. märts 2007 nr 502-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine
(Hooldekodu tee 11 asuvad korteriomandid)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 5, 14 ja 15 ning tulenevalt linna asutuse Iru Hooldekodu 25. jaanuari 2007 kirjast nr 6:

 

 

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil anda üle oma valitsemiselt ja linna asutuse Iru Hooldekodu bilansist  Lasnamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi Hooldekodu tee 11 asuvad:

1.1 korteriomand, kinnistusregistriosa nr 21213901, mis moodustab 207/1823 mõttelist osa maatükist katastritunnusega 78403:308:0620, elamumaa pindalaga 2276 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana korter nr 3 üldpinnaga  20,70 m²;

1.2 korteriomand, kinnistusregistriosa nr 21214001, mis moodustab 214/1823 mõttelist osa maatükist katastritunnusega 78403:308:0620, elamumaa pindalaga 2276 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana korter nr 4 üldpinnaga  21,40 m².

2. Tallinna Maa-ametil registreerida korraldusest tulenevad muudatused Tallinna linnamaa registris.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Tallinna Maa-ametile ja linna asutusele Iru Hooldekodu.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär