Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Tallinna koolieelsete lasteasutuste laste ning üldharidus- ja huvialakoolide õpilaste ideekonkursi preemiasaajate väljaselgitamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 21.03.2007 korraldus number 494
Redaktsiooni kehtivus:21.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. märts 2007 nr 494-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Tallinna koolieelsete lasteasutuste laste ning üldharidus- ja huvialakoolide õpilaste ideekonkursi preemiasaajate väljaselgitamiseks)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Tallinna põhimääruse § 501
lõike 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 8. veebruari 2006 korraldusega nr 251-k Tallinna koolieelsete lasteasutuste laste ning üldharidus- ja huvialakoolide õpilaste ideekonkursi preemiasaajate väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 8. veebruari 2006 korraldus nr 251-k „Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna koolieelsete lasteasutuste laste ning üldharidus- ja huvialakoolide õpilaste ideekonkursi preemiasaajate väljaselgitamiseks“.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Kaia Jäppinenile, Mai Vöörmannile, Viivi Lokkile, Marika Pettaile, Peeter Rebasele, Maimu Bergile, Indrek Pertelsonile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär