Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Tallinna põhikooliõpilaste õppevahendite soetamiseks iga-aastase toetuse maksmise võimaluste läbivaatamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 21.03.2007 korraldus number 491
Redaktsiooni kehtivus:21.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. märts 2007 nr 491-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Tallinna põhikooliõpilastele õppevahendite soetamiseks iga-aastase toetuse maksmise võimaluste läbivaatamiseks)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 22. märtsi 2006 korraldusega nr 552-k Tallinna põhikooliõpilastele õppevahendite soetamiseks iga-aastase toetuse maksmise võimaluste läbivaatamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 22. märtsi 2006 korraldus nr 552-k „Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna põhikooliõpilastele õppevahendite soetamiseks iga-aastase toetuse maksmise võimaluste läbivaatamiseks“.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Kaia Jäppinenile, Jaanus Martinovile, Viivi Lokile, Urmas Sadamale, Kristiina Männikule, Ljudmilla Leiusele ja Marko Rööpsonile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär