Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 korralduse nr 368-k muutmine (Estonia pst 5a, Tallinna Rahvaülikool)

Tallinna Linnavalitsus 14.03.2007 korraldus number 457

Redaktsiooni kehtivus 14.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

14. märts 2007 nr 457-k

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 korralduse nr 368-k muutmine (Estonia pst 5a, Tallinna Rahvaülikool)

 

 

 

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punktiga 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punktiga 3 ning arvestades linna asutuse Tallinna Rahvaülikool 12. veebruari 2007 avaldust nr 1-6/5:

 

 

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 korralduse nr 368-k “Estonia pst 5a äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Rahvaülikool)“ punkti 2 järgmiselt:

1.1 jätta välja numbrid “2-144 – 2-161,“;

1.2  lisada pärast sõnu “Estonia pst 5a“ sõnad “I korruse äriruumid nr 2-43 – 2-57 (inv pl) üldpinnaga 267,3 m2 ja“;

1.3 asendada sõnad “üldpinnaga 501,2 m2“ sõnadega “üldpinnaga 380,0 m2, pind kokku 647,3 m2“.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks linna asutusele Tallinna Rahvaülikool, Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ja Tallinna Linnakantseleile.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär