Tallinna Linnavalitsus 14.03.2007 korraldus number 457.
Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 korralduse nr 368-k muutmine (Estonia pst 5a, Tallinna Rahvaülikool)

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linnale kuuluvate hoonete või nende osade kasutusse andmisel kasutatavad tasumäärad ja kasutusotstarbe järgne liigitus Tlv m 72 13.08.2003 18.08.2003
2 Vara üleandmis-vastuvõtmisakti tüüpvormi kinnitamine Tlv m 74 13.08.2003 18.08.2003