Tallinna Linnavalitsus 14.03.2007 korraldus number 457.
Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 korralduse nr 368-k muutmine (Estonia pst 5a, Tallinna Rahvaülikool)

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996