Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 korralduse nr 368-k muutmine (Estonia pst 5a, Tallinna Rahvaülikool)
Tallinna Linnavalitsus 14.03.2007 korraldus number 457
Redaktsiooni kehtivus:14.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

14. märts 2007 nr 457-k

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 korralduse nr 368-k muutmine (Estonia pst 5a, Tallinna Rahvaülikool)

 

 

 

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punktiga 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punktiga 3 ning arvestades linna asutuse Tallinna Rahvaülikool 12. veebruari 2007 avaldust nr 1-6/5:

 

 

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 korralduse nr 368-k “Estonia pst 5a äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Rahvaülikool)“ punkti 2 järgmiselt:

1.1 jätta välja numbrid “2-144 – 2-161,“;

1.2  lisada pärast sõnu “Estonia pst 5a“ sõnad “I korruse äriruumid nr 2-43 – 2-57 (inv pl) üldpinnaga 267,3 m2 ja“;

1.3 asendada sõnad “üldpinnaga 501,2 m2“ sõnadega “üldpinnaga 380,0 m2, pind kokku 647,3 m2“.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks linna asutusele Tallinna Rahvaülikool, Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ja Tallinna Linnakantseleile.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär