Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond Tallinna m/s "Estonia" fondi põhikapilali suurendamise toetamiseks
Tallinna Linnavalitsus 07.03.2007 korraldus number 410
Redaktsiooni kehtivus:07.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. märts 2007 nr 410-k

 

 

Raha eraldamine Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond  Tallinna m/s „Estonia“ fondi põhikapitali suurendamise toetamiseks

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17  ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra punkti 4.1.1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 55 lõikega 8 ning tulenevalt Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 22. detsembri 2006 taotlusest:

 

 

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile 250 000 krooni Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond Tallinna m/s „Estonia“ fondi põhikapitali suurendamise toetamiseks.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ja Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes