Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (teemaade haljasalad ja rajatised, ühistranspordi ootepaviljonid)
Tallinna Linnavalitsus 07.03.2007 korraldus number 404
Redaktsiooni kehtivus:07.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. märts 2007 nr 404-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine

(teemaade haljasalad ja rajatised,

ühistranspordi ootepaviljonid)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.4, 15 ja 17, Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 määrusega nr 126 “Tallinna linna omandis olevatel teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k “Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine“ punktiga 1.1.1:

 

 

1. Haabersti Linnaosa Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist :

1.1 Tallinna Kommunaalameti valitsemisele ja bilanssi teemaade haljasalad ja rajatised vastavalt lisale 1;

1.2 Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi ootepaviljonid vastavalt lisale 2.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Haabersti Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile ja Tallinna Transpordiametile.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

7. märtsi 2007

korralduse nr 404-k

LISA 1

 

 

 

 

 

Haabersti Linnaosa Valitsuse valitsemiselt ja bilansist Tallinna Kommunaalameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad teemaadel asuvad haljasalad ja rajatised.

 

 

Jrk

nr

Objekti nimetus

Nimetus

Ühik

Maht

Soetamis-

maksumus

1.

Õismäe-Astangu ühendustee

lehtpõõsad

tk

394

  43340,00

 

 

okaspõõsad

tk

149

  33671,00

 

 

lehtpuud

tk

35

132254,00

 

 

murupind

11800

473180,00

2.

Vana-Rannamõisa tee – Räime tn jalgrattatee äär

murupind

1610

  98652,06

3.

Paldiski mnt jalgrattatee äär lõigus Mustamäe tee - Rannamõisa tee

murupind

5450

195441,01

4.

Vabaõhumuuseumi tee jalgrattatee äär lõigus Paldiski mnt - Rocca al Mare Kool, sh. haljastus

murupind

1500

164968,03

 

 

kurdlehine roos

põõsad

tk

80

  11328,00

5.

Paldiski mnt ja Vabaõhumuuseumi tee ühendusteel

murupind

7060

317099,63

6.

Aaviku elurajooni (Tiskre tee 22A, Jõeküla teel) avaliku ruumi kujunduse rajatised, sh.:

 

 

 

 

 

 

haljasala

murupind

20604

1319132,00

 

haljastatud kraav

murupind

4888

660776,00

 

„Thunbergi“ kukerpuud

põõsad

tk

56

17501,00

 

metsviinapuud

põõsad

tk

760

91307,00

 

keerdokkalised männid

puud

tk

26

24538,00

 

„Ginnala“ vaher

puud

tk

23

21707,00

 

harilik vaher „Columnare“

puud

tk

19

17931,00

 

tuhkpihlakas

puud

tk

22

20763,00

 

istepingid

inventar

tk

21

93789,00

 

prügikastid

inventar

tk

10

38281,00

7.

Ehitajate tee (Kadaka tee - Õismäe tee  ühendus), sh.:

 

 

 

 

 

pärnad

puud

tk

12

69119,00

 

haljasala

murupind

8894

384219,00

8.

Vahepere tn

murupind

2807

  11000,00

9.

Vabaõhumuuseumi tee (Merirahu  elurajoonist-Kakumäe teeni)

murupind

3424

104907,03

 

10.

Jää- ja tennisehalli haljastus, sh.:

 

 

 

 

 

haljastus

murupind

400

18205,00

 

pärnad

puud

tk

12

37028,20

11.

Akadeemia tee pikendus (Järveotsa tee-linnaosa piir)

murupind

570,6

 25802,00

12.

Paldiski mnt (Saku Suurhalli ümbrus), sh.:

 

 

 

 

 

haljastus

murupind

744

33480,00

 

mägimännid

põõsad

tk

866

127735,00

 

kukerpuud

põõsad

tk

403

39469,82

13.

Eeriku elamupiirkond

murupind

20153

784758,00

14.

Rannamõisa tee bussiooteplatvorm „Pikaliiva“

platvorm

tk

1

5741,00

15.

Istepingid Looga ülekäigul

inventar

tk

2

6000,00

 

KOKKU:                                                                   

 

 

 

5423122,78

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna

juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

7. märtsi 2007

korralduse nr 404-k

LISA 2

 

 

 

 

 

Haabersti Linnaosa Valitsuse valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad  ühistranspordi ootepaviljonid.

 

 

Jrk. nr.

Ühistranspordi ootepaviljonide asukoht ja nimetus

Ühik

Arv

Maksumus

1.

Rannamõisa tee "Sõba"

tk

1

40277,98

2.

Astangu tänav "Harku-Kadaka"

tk

1

39061,38

3.

Paldiski mnt linnast väljuv "Looga"

tk

1

40910,16

4.

Paldiski mnt linna suunduv "Looga"

tk

1

44357,1

5.

Paldiski mnt "Sõudebaasi"

tk

1

53783,92

6.

Õismäe tee linna suunduv "Kullerkupu"

tk

1

43120

7.

Vana-Rannamõisa tee "Alemaa"

tk

1

26164

8.

Rannamõisa tee "Pikaliiva"

tk

1

3032

9.

Kakumäe tee "Vismeistri"

tk

1

28233

 

 KOKKU:

 

9

318939,54

 

 

 

 

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna

juhataja linnasekretäri ülesannetes