Linnavara valitseja muutmine (ühistranspordi ootepaviljonid)

Tallinna Linnavalitsus 07.03.2007 korraldus number 403

Redaktsiooni kehtivus 07.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. märts 2007 nr 403-k

 

 

Linnavara  valitseja muutmine (ühistranspordi ootepaviljonid)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud  Linnavara valitsemise korra punktide 3, 5.4, 14, 15.1 ja 15.2 ning 17 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Transpordiameti põhimääruse punktiga 2.1.8 ja Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k “Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine“punktiga 1.1.1:

 

 

1. Mustamäe Linnaosa Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi  ühistranspordi ootepaviljonid vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Mustamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

7. märtsi 2007

korralduse nr 403-k 

LISA 

 

 

 

 

Mustamäe Linnaosa Valitsuse valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad ühistranspordi ootepaviljonid

 

Jrk nr

Vara nimetus ja asukoht

Ühik

Maht

Arvele võtmise aeg

Maksumus

1.

Ehitajate teel,  E. Vilde tee peatus, Nõmme suund

1 tk

1

01.11.2005

37333,00

2.

Mustamäe teel A. H. Tammaare tee peatus linna suund

1 tk

1

01.11.2005

45311,87

3.

Kadaka pst Mäepealse peatus Nõmme suund

1 tk

1

01.11.2005

37333,00

4.

Akadeemia tee Keemia peatus linna suund

1 tk

1

01.01.1994

15161,00

5.

Tervise tn Tervise peatus Mustamäe suund

1 tk

1

01.01.1994

12129,00

6.

Ehitajate teel E. Vilde tee peatus Õismäe suund

1 tk

1

01.01.1994

15161,00

7.

Raja tn Trummi peatus Mustamäe suund

1 tk

1

01.01.1994

15161,00

 

 

 

 

 

 

 

Kokku:

 

7

 

177589,87

 

 

 

 

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna

juhataja linnasekretäri ülesannetes