Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
07.03.2007- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnamööbli elementide tööstusdisainilahenduse registreerimistaotluse üle andmine Tallinna Linnakantseleile
Tallinna Linnavalitsus 07.03.2007 korraldus number 400
Redaktsiooni kehtivus:07.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. märts 2007 nr 400-k

 

 

Tallinna linnamööbli elementide tööstusdisainilahenduse registreerimistaotluse üle andmine Tallinna Linnakantseleile

 

 

 

Tööstusdisaini kaitse seaduse § 14 lg-te 1 ja 2, § 33 lg 3 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse §-ga 64 ning tulenevalt vajadusest taotleda tööstusdisainilahenduse registreering Tallinna Linnakantseleile:

 

 

1. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil anda üle Tallinna Linnakantseleile Tallinna linnamööbli elementide tööstusdisainilahenduse registreerimistaotlus ja muud vajalikud dokumendid.

2. Tallinna Linnakantseleil esitada taotlus Patendiametile Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt 18. augustil 2006 esitatud taotluse nr D200600063 andmete muutmiseks ning Tallinna linnamööbli elementide tööstusdisainilahenduse registreerimiseks Tallinna Linnakantselei nimele.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil kanda tööstusdisainilahenduse elementide registreerimisega kaasnevad kulud.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes