Tallinna Linnavalitsus 07.03.2007 korraldus number 400.
Tallinna linnamööbli elementide tööstusdisainilahenduse registreerimistaotluse üle andmine Tallinna Linnakantseleile

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996