Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lagedi tee 16B kinnistu aadressi muutmine ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 07.03.2007 korraldus number 394
Redaktsiooni kehtivus:07.03.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. märts 2007 nr 394-k

 

 

Lagedi tee 16B kinnistu aadressi muutmine ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Maakatastriseaduse § 18 lg 2, Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995 määrusega nr 36 kinnitatud Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 7. veebruari 2007 määrusega nr 16 “Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“ ja Tallinna Linnavalitsuse 23. augusti 2006 korraldusega nr 1676-k kehtestatud Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringuga Lasnamäe linnaosas ning tulenevalt Osaühingu Digismart 22. veebruari 2007 taotlusest:

 

 

1.         Muuta kinnistu Lagedi tee 16B (kinnistusregistri registriosa nr 17022101, hoonestusõiguse registriosa nr 18680501 katastritunnus 78403:313:0940, maakasutuse sihtotstarve – tootmismaa) aadress ning määrata sihtotstarbed vastavalt Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringule Lasnamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1      uued aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1          Lagedi tee T12, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 13c on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.2          Tooma tn 14 / Väomurru tn 1, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 1 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.3          Tooma tn 16, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 3 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.4          Tooma tn 17, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 8 on maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa 100%;

1.1.5          Tooma tn 18, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 2 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.6          Tooma tn 25, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 5 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.7          Tooma tn 27, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 4 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.8          Tooma tn T4, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 17 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.9          Tooma tn T5, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 14 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.10      Väo tee T3, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 16 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.11      Väomurru tänav, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 15 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

2.         Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Maa‑ameti Tallinna katastribüroole, Põhja-Eesti Päästekeskusele ja Osaühingule Digismart.

3.         Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes