Tänavanimede määramine Põhja-Tallinnas

Tallinna Linnavalitsus 07.03.2007 määrus number 22
jõustumine 12.03.2007

Redaktsiooni kehtivus 12.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

7. märts 2007 nr 22

 

 

 

Tänavanimede määramine

Põhja-Tallinnas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

§ 1. Määrata Põhja-Tallinna linnaosas Kopli asumis Maleva põik 3 ja selle lähiümbruse detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimeks Pardiloigu tänav ja Pärnulõuka tänav vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Pardiloigu tänava ja Pärnulõuka tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3. Põhja-Tallinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 12. märtsil 2007.

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

Tallinna Linnavalitsuse

7. märtsi 2007 määruse nr 22

“Tänavanimede määramine Põhja-Tallinnas“

LISA

Pardiloigu tänava ja Pärnulõuka tänava skeem

 

 

Pardiloigu tänava ja Pärnulõuka tänava skeem

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna

juhataja linnasekretäri ülesannetes