Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 07.03.2007 määrus number 22 [RT IV, 27.06.2013, 67]
Jõustumine:12.03.2007
Redaktsiooni kehtivus:12.03.2007 - ... [RT IV, 27.06.2013, 67]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

7. märts 2007 nr 22

 

 

 

Tänavanimede määramine

Põhja-Tallinnas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

§ 1. Määrata Põhja-Tallinna linnaosas Kopli asumis Maleva põik 3 ja selle lähiümbruse detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimeks Pardiloigu tänav ja Pärnulõuka tänav vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Pardiloigu tänava ja Pärnulõuka tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3. Põhja-Tallinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 12. märtsil 2007.

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

Tallinna Linnavalitsuse

7. märtsi 2007 määruse nr 22

“Tänavanimede määramine Põhja-Tallinnas“

LISA

Pardiloigu tänava ja Pärnulõuka tänava skeem

 

 

Pardiloigu tänava ja Pärnulõuka tänava skeem

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna

juhataja linnasekretäri ülesannetes