Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2003 korralduse nr 2669-k muutmine (Sakala tn 14, Tallinna Kultuuriseltside Teabekeskus)
Tallinna Linnavalitsus 28.02.2007 korraldus number 362
Redaktsiooni kehtivus: - 08.02.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 08.02.2012 nr 204

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

28. veebruar 2007 nr 362-k

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2003 korralduse nr 2669-k muutmine (Sakala tn 14, Tallinna Kultuuriseltside Teabekeskus)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punktiga 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punktiga 3 ning arvestades linna asutuse Tallinna Kultuuriseltside Teabekeskus 11. detsembri 2006 taotlust nr 3-3./2:

 

 

 

 

 

 

 

       

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2003 korralduse nr 2669-k “Sakala tn 14 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Kultuuriseltside Teabekeskus)” punkti 1 alljärgnevalt: pärast sõnu “I korruse äriruumid” lisada numbrid “nr 19-21, 24,” ja asendada sõnad “üldpinnaga 105,9 m2” sõnadega “üldpinnaga 175,8 m2”.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks linna asutusele Tallinna Kultuuriseltside Teabekeskus, Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ja Tallinna Linnakantseleile.  

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär