Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine Tallinna kaubamärkide ja Tallinna sümboli kasutamiseks
Tallinna Linnavalitsus 28.02.2007 korraldus number 358
Redaktsiooni kehtivus:28.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. veebruar 2007 nr 358-k

 

 

Nõusoleku andmine Tallinna kaubamärkide ja Tallinna sümboli kasutamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, Kaubamärgiseaduse § 4 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 punkti 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 10. jaanuari 2007 määruse nr 6 “Tallinna kaubamärkide registreerimise ning kaubamärkide ja sümbolite kasutamise kord ning Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni põhimääruse kinnitamine“ § 5, § 6, § 7 lõikega 2, § 9, § 10, § 11 ja § 18 punktiga 2 ning tulenevalt OÜ Dada AD taotlusest ja Tallinna kaubamärgi komisjoni 09. veebruari 2007 protokollist:

 

 

1. Nõustuda kaubamärkide “Vana-Toomas“ (registreeringu number 40927), “Tallinna Raekoda“ (registreeringu number 33068), “Tallinna lauluväljak“ (registreeringu number 35712), “Pirita klooster“ (registreeringu number 32994) ning sümboli “Tallinna suur vapp“ kasutamisega kaks aastat OÜ Dada AD (registrikood 10599848)  poolt toodetaval mängul Doomino tasuga 350 krooni iga kaubamärgi eest aastas alates litsentsilepingu sõlmimisest.

2. Tallinna Linnakantseleil sõlmida OÜ-ga Dada AD litsentsileping kaheks aastaks kaubamärkide “Vana-Toomas“, “Tallinna Raekoda“, “Tallinna lauluväljak“ ning “Pirita klooster“ kasutamise kohta.

3. Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjonil teha korraldus teatavaks OÜ-le Dada AD 5 tööpäeva jooksul arvates korralduse vastuvõtmisest.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär