Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine
Tallinna Linnavalitsus 28.02.2007 korraldus number 356
Redaktsiooni kehtivus:28.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. veebruar 2007 nr 356-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ punktide 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest:

 

 

1. Anda parkimistasu soodustused korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 3. jaanuari 2007 korralduse nr 8-k „Parkimistasu soodustuste andmine“ lisa järjekorranumbri 25 parkimisala ja asendada „Kesklinn“ parkimisalaga „Tallinn“.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 

28. veebruari 2007

korralduse nr 356-k

LISA

 

Parkimistasu soodustuste andmine

 

 

 

 

Jrk

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind

Lubade

Kehtivusaja

 

 

nr

 

 

kroonides

arv

lõpp

 

 

1.

Tallinna Loomaaed

KESKLINN

100.- kuu (96%)

1

31.12.2007

 

 

2.

Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaselts

KESKLINN

375.- kuu (85%)

1

31.12.2007

 

 

3.

Eesti Tervishoiu Muuseum

KINDLAL TÄNAVAL

100.- kuu (96%)

1

31.12.2007

 

 

4.

Välisministeerium

TALLINN

875.- kuu (75%)

1

31.12.2007

 

 

5.

Keskkonnaministeerium

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2007

 

 

6.

Tallinna vapimärgi kavaler

Eri Klas

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2007

 

 

7.

Endine linnapea Jüri Mõis

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2007

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär